Think Jazzy Fine arts & Drinks 

Thomas G


Think Jazzy is officieel gestart op 27/05/2016 in de Kloosterstaat in een klein pandje waar Thomas voor het eerst in een commercieel pand aan de slag ging.

Thomas was al van zeer jong bezig met interieur, kunst en antiek. Van huize uit was dit alles hem met de paplepel ingegeven. De moeder van Thomas was een groot verzamelaar met de nodige handel erbij. Hij werd grootgebracht in een gezin van zelfstandigen die zich bezighielden in de hospitality sector. Kortom, dingen die later van pas kwamen in zijn Think Jazzy Concept.

 

Thomas is in zijn beginjaren gestart in de mode waardoor hij als Limburger in Antwerpen terecht gekomen is. Daarbuiten werkte hij ook enkele maanden met Elisabeth Z. Vanduffel op het filmfestival van Cannes als sponsor-handelaar voor kunstprojecten voor Art Fair Monaco.

 

Maar het bloed kruipt waar het niet kruipen kan. Na zijn modeperiode kwam hij terecht bij Interieur- en Kunsthandelaar Loft Styles in de Kloosterstraat. In dezelfde tijd deed hij in zijn woonkamer (een omgebouwde zolderruimte) zijn eerste Home Gallery open met de naam Shot Café. Toevallig stonden daar een piano en een bar en hing hij er ook fotografiekunst. Zijn eerste expo was van Jonas Leriche die ook toen in zijn beginperiode zat! Nu heeft deze artiest intussen zijn vaste Gallery in New York Eden Fine Art.

 

Tussendoor leefde hij een redelijk bewogen leven. Hij had echter het grote geluk iemand tegen te komen die in hem en zijn Think Jazzy geloofde en er ook in investeerde “MD” (dankbaar). Niet veel later deed hij een 2de Think Jazzy open dat nu gevestigd is in het statige pand op de Minderbroedersrui.

Thomas dook weer de schoolboeken in en studeert Kunstgeschiedenis bij. Hij reist van de ene kunstbeurs naar de andere om zich te verrijken en kunstenaars te zoeken voor Think Jazzy Gallery.

 

Buiten dit kan ik nog veel verhalen vertellen. Misschien schrijf ik later na mijn pensioen nog wel eens een boek. Maar ik moet hier niet veel meer aan toevoegen en je kan best al raden hoe Think Jazzy ontstaan is. De herkomst van de naam Think Jazzy,  dat leg ikwel eens uit aan de bar, met een goed glas er bij.